Κυριακή 18 Απριλίου 2010

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1929 ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ

H Διεθνής Οικονομική κρίση του 1929 και η επίδρασή της στις πολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη και την Ελλάδα.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1Η ΟΜΑΔΑ
(Η γέννηση του φασισμού)

 Διαβάστε το «Μαύρο Οκτώβρη του κραχ» και την ενότητα «Η εκδήλωση και οι συνέπειες της κρίσης» στη σελίδα 104 του σχολικού βιβλίου και προσπαθήστε να γράψετε χρησιμοποιώντας τον επεξεργαστή κειμένου (word), μια σύντομη παράγραφο στην οποία θα εξηγείτε σε κάποιον που δε γνωρίζει τι συνέβη στις Η.Π.Α. το 1929 και ποιες ήταν οι συνέπειες του γεγονότος (οικονομικές – κοινωνικές – πολιτικές).
 Στη συνέχεια πηγαίνετε στην ανάρτηση της ίδιας ιστοσελίδας που βρίσκεστε με τίτλο «Η γέννηση του φασισμού» και ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται προκειμένου να απαντήσετε στις ερωτήσεις που υπάρχουν στο φύλλο εργασίας. Να παρουσιάσετε σύντομα χρησιμοποιώντας τον επεξεργαστή κειμένου (word) ή κάποιο πρόγραμμα παρουσιάσεων (powerpoint) τα συμπεράσματά σας για το φαινόμενο του φασισμού όπως προκύπτουν από τις απαντήσεις που δώσατε στα φύλλα εργασίας.


2Η ΟΜΑΔΑ
(Η στάση των Ναζί απέναντι στους Εβραίους)

 Διαβάστε το «Μαύρο Οκτώβρη του κραχ» και την ενότητα «Η εκδήλωση και οι συνέπειες της κρίσης» στη σελίδα 104 του σχολικού βιβλίου και προσπαθήστε να γράψετε χρησιμοποιώντας τον επεξεργαστή κειμένου (word), μια σύντομη παράγραφο στην οποία θα εξηγείτε σε κάποιον που δε γνωρίζει τι συνέβη στις Η.Π.Α. το 1929 και ποιες ήταν οι συνέπειες του γεγονότος (οικονομικές – κοινωνικές – πολιτικές).
 Από το κείμενο «Η νύχτα των κρυστάλλων» (το πογκρόμ κατά των εβραίων …), διαβάστε την ενότητα «Οι αριθμοί του μίσους». Στη συνέχεια διαβάστε το κείμενο «Κρίσεις για το ναζισμό». Προσπαθήστε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:
1. Πώς αντιμετώπισαν οι Ναζί τους εβραίους;
2. Για ποιους λόγους νομίζετε;
3. Γιατί ακολούθησαν τόσοι πολλοί Γερμανοί τους φασίστες;
Να παρουσιάσετε σύντομα χρησιμοποιώντας τον επεξεργαστή κειμένου (word) ή κάποιο πρόγραμμα παρουσιάσεων (powerpoint) τα συμπεράσματά σας, αξιοποιώντας τις εικόνες που θα βρείτε, σχετικά στατιστικά (αριθμητικά) στοιχεία και κείμενο που θα συνθέσετε απαντώντας στις παραπάνω ερωτήσεις.


3Η ΟΜΑΔΑ
(Κινδυνεύει σήμερα από το φασισμό η Ευρώπη;)


 Διαβάστε το «Μαύρο Οκτώβρη του κραχ» και την ενότητα «Η εκδήλωση και οι συνέπειες της κρίσης» στη σελίδα 104 του σχολικού βιβλίου και προσπαθήστε να γράψετε χρησιμοποιώντας τον επεξεργαστή κειμένου (word), μια σύντομη παράγραφο στην οποία θα εξηγείτε σε κάποιον που δε γνωρίζει τι συνέβη στις Η.Π.Α. το 1929 και ποιες ήταν οι συνέπειες του γεγονότος (οικονομικές – κοινωνικές – πολιτικές).
 Διαβάστε τη συνέντευξη του πρωθυπουργού της Ουγγαρίας (11-04-2010) «Το μέλλον της χώρας πάνω από την πολιτική δημοφιλία». Για ποιον κίνδυνο μιλάει ο συγκεκριμένος πολιτικός με αφορμή την οικονομική κρίση στη χώρα του; Δείτε στη συνέχεια τα αποτελέσματα των εκλογών στην Ουγγαρία που ακολούθησαν τη συνέντευξη όπως παρουσιάστηκαν στον Τύπο. Διαβάστε τέλος το κείμενο «Η σημερινή Άκρα Δεξιά» (κυρίως ό,τι αφορά την Αυστρία) και προσπαθήστε να απαντήσετε στις ερωτήσεις: Ποιοι στοχοποιούνται συνήθως σε περιόδους οικονομικών κρίσεων; Μπορεί να συνδεθεί με την οικονομική κρίση η άνοδος των φασιστικών κομμάτων στην Ευρώπη σήμερα; Να παρουσιάσετε σύντομα χρησιμοποιώντας τον επεξεργαστή κειμένου (word) ή κάποιο πρόγραμμα παρουσιάσεων (powerpoint) τα συμπεράσματά σας.


4Η ΟΜΑΔΑ
(Ο ρόλος της Διεθνούς Κοινότητας)

 Διαβάστε το «Μαύρο Οκτώβρη του κραχ» και την ενότητα «Η εκδήλωση και οι συνέπειες της κρίσης» στη σελίδα 104 του σχολικού βιβλίου και προσπαθήστε να γράψετε χρησιμοποιώντας τον επεξεργαστή κειμένου (word), μια σύντομη παράγραφο στην οποία θα εξηγείτε σε κάποιον που δε γνωρίζει τι συνέβη στις Η.Π.Α. το 1929 και ποιες ήταν οι συνέπειες του γεγονότος (οικονομικές – κοινωνικές – πολιτικές).
 Αναζητήστε τη σημασία και το ρόλο της Κοινωνίας των Εθνών που δημιουργήθηκε μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Διαβάστε το κείμενο «Από την Κοινωνία των Εθνών στον ΟΗΕ» και στη συνέχεια προσπαθήστε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:
1. Τι ήταν η Κοινωνία των Εθνών;
2. Γιατί δεν μπόρεσε η Κοινωνία των Εθνών να παίξει ενεργό ρόλο στην προστασία της ειρήνης;
3. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ανταποκρίνεται στο ρόλο του σήμερα;

Να παρουσιάσετε σύντομα χρησιμοποιώντας τον επεξεργαστή κειμένου (word) ή κάποιο πρόγραμμα παρουσιάσεων (powerpoint) τις απαντήσεις σας.


5Η ΟΜΑΔΑ
(Η Διεθνής κρίση και η Ελλάδα)

 Διαβάστε το «Μαύρο Οκτώβρη του κραχ» και την ενότητα «Η εκδήλωση και οι συνέπειες της κρίσης» στη σελίδα 104 του σχολικού βιβλίου και προσπαθήστε να γράψετε χρησιμοποιώντας τον επεξεργαστή κειμένου (word), μια σύντομη παράγραφο στην οποία θα εξηγείτε σε κάποιον που δε γνωρίζει τι συνέβη στις Η.Π.Α. το 1929 και ποιες ήταν οι συνέπειες του γεγονότος (οικονομικές – κοινωνικές – πολιτικές).
 Διαβάστε το κείμενο «Ο αντίκτυπος στην ελληνική οικονομία» που αναφέρεται στον τρόπο που επηρέασε η κρίση του 1929 την ελληνική οικονομία και στη συνέχεια αναζητήστε περισσότερες πληροφορίες για το θέμα στη σχετική ιστοσελίδα του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού. Προσέξτε ιδιαίτερα τους πίνακες στην ενότητα «Οικονομία». Διαβάστε το κείμενο «Το τίμημα της χρυσής δραχμής» για να δείτε πώς κατέληξε η κρίση την εποχή εκείνη. Αντιμετωπίστηκε τελικά η κρίση και αν ναι με ποιον τρόπο και από ποιους;
Να παρουσιάσετε σύντομα χρησιμοποιώντας τον επεξεργαστή κειμένου (word) ή κάποιο πρόγραμμα παρουσιάσεων (powerpoint) τα συμπεράσματά σας.


6Η ΟΜΑΔΑ
(Τα χαρακτηριστικά του καθεστώτος του Μεταξά)

 Διαβάστε το «Μαύρο Οκτώβρη του κραχ» και την ενότητα «Η εκδήλωση και οι συνέπειες της κρίσης» στη σελίδα 104 του σχολικού βιβλίου και προσπαθήστε να γράψετε χρησιμοποιώντας τον επεξεργαστή κειμένου (word), μια σύντομη παράγραφο στην οποία θα εξηγείτε σε κάποιον που δε γνωρίζει τι συνέβη στις Η.Π.Α. το 1929 και ποιες ήταν οι συνέπειες του γεγονότος (οικονομικές – κοινωνικές – πολιτικές).
 Διαβάστε τα κείμενα: «Η υπονόμευση του κοινοβουλευτισμού» και «Απολυταρχικό καθεστώς με λαϊκίστικες τάσεις και πρακτικές» και απαντήστε στα παρακάτω ερωτήματα:
1. Ποιες πολιτικές συνθήκες ευνόησαν την εγκαθίδρυση της δικτατορίας του Μεταξά;
2. Ποια στοιχεία ταυτίζουν και ποια διαφοροποιούν το καθεστώς της 4ης Αυγούστου από τα υπόλοιπα φασιστικά καθεστώτα της Ευρώπης;
Να παρουσιάσετε σύντομα χρησιμοποιώντας τον επεξεργαστή κειμένου (word) ή κάποιο πρόγραμμα παρουσιάσεων (powerpoint) τα συμπεράσματά σας.

Δευτέρα 12 Απριλίου 2010

ΣΕΝΑΡΙΟ:H Διεθνής Οικονομική κρίση του 1929 και η επίδρασή της στις πολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη και την Ελλάδα.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΣΧΟΛΕΙΟ: Εσπερινό ΕΠΑΛ Ευόσμου
ΤΑΞΗ: Δ΄ Λυκείου (Το μάθημα της Ιστορίας διδάσκεται ως μάθημα επιλογής).
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: 4 Διδακτικές ώρες.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η διδακτική πρόταση ξεκίνησε με αφορμή την οικονομική κρίση που βιώνει η παγκόσμια σχεδόν κοινότητα και η οποία θεωρήθηκε ως η χειρότερη του καπιταλιστικού συστήματος μετά την κρίση του 1929. Παράλληλα η Ελλάδα ζει τη δική της εκδοχή της κρίσης ως μέλος και μιας ευρύτερης ομάδας χωρών όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση εκδηλώνοντας συμπτώματα που σε κάποια σημεία προσιδιάζουν ενώ σε άλλα διαφοροποιούνται από το αντίστοιχο φαινόμενο. Η οικονομική κρίση του μεσοπολέμου (1929) με την αποσταθεροποίηση που προκάλεσε τροφοδότησε έμμεσα τη γέννηση νέων πολιτικών μορφωμάτων και οδήγησε τους λαούς της Ευρώπης στην ανάδειξη φασιστικών καθεστώτων που παρουσιάστηκαν με λαϊκό προσωπείο ως οι σωτήριες πολιτικές λύσεις σε έναν όλο και πιο ασταθή και απρόβλεπτο κόσμο.
Η παρούσα διδακτική πρόταση στοχεύει να δώσει στους μαθητές τη δυνατότητα να εξετάσουν, με αφορμή την αντίστοιχη διδακτική ενότητα του βιβλίου, τις επιπτώσεις που είχε ένα οικονομικό γεγονός στην ιστορική εξέλιξη γνωρίζοντας και την τροπή που πήρε στη συνέχεια (Β Παγκόσμιος Πόλεμος) και να προβληματιστούν γύρω από την επίδραση που μπορεί να έχουν οι οικονομικοί παράγοντες στη ιδεολογική συγκρότηση των κοινωνιών.


ΣΤΟΧΟΙ
Α. Μαθησιακοί – Διδακτικοί: (Με αφορμή τα κεφάλαια Δ3,4: Η Διεθνής οικονομική κρίση και οι συνέπειές της / Η Ελλάδα στην κρίσιμη δεκαετία 1930-1940 σελ.104-108)
- Να αντιληφθούν οι μαθητές τη σημασία της οικονομίας και τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην κοινωνική και πολιτική ζωή της εποχής.
- Να εξετάσουν τις συνθήκες που οδήγησαν στην επιβολή φασιστικών καθεστώτων στην Ευρώπη και τα χαρακτηριστικά των καθεστώτων αυτών.
- Να εξετάσουν την κατάσταση στην Ελλάδα την ίδια περίοδο και πιο συγκεκριμένα:

1. τις επιπτώσεις της διεθνούς οικονομικής κρίσης στην ελληνική οικονομία και κοινωνία αλλά και τις τοπικές ιδιαιτερότητες,
2. τις πολιτικές εξελίξεις που οδήγησαν στην επιβολή ενός φασιστικού καθεστώτος,
3. τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου καθεστώτος.Β. Καλλιέργεια δεξιοτήτων: καλλιέργεια της δυνατότητας κατανόησης κειμένων, παραγωγής λόγου σε περιβάλλον επεξεργασίας κειμένου, συνεργασίας, συμπαραγωγής λόγου στα πλαίσια μιας ομάδας, τέλος παρουσίασης συμπερασμάτων και σύγκρισής τους με τα συμπεράσματα άλλων ομάδων.

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: Επεξεργαστής κειμένου, Διαδίκτυο.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΗΣ: Εργασία σε ομάδες των 3 ατόμων. Κάθε ομάδα και ένας υπολογιστής.

ΥΠΟΔΟΜΗ: Χρήση εργαστηρίου υπολογιστών.

Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2010

Η γέννηση του φασισμού

Το μάθημα της Ιστορίας σήμερα αναφέρεται στη γέννηση του φασισμού και στα χαρακτηριστικά του κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου. Ας ξεκινήσουμε από το περιεχόμενο του όρου "φασισμός"
Για να ανοίξετε το φύλλο εργασίας πατήστε εδώ.

Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2010

kaiser chiefs

Ένα αγαπημένο τραγούδικι ακόμη ένα ...